О. Кваша
  доктор юридичних наук, професор, 
     старший науковий співробітник
 відділу проблем кримінального права, 
         кримінології та судоустрою
            Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України

Новий  науковий  підхід  до  проблеми 
 тлумачення кримінального закону України 

(рецензія на монографію Зої Аполлінаріївни Загиней 
«Кримінально-правова герменевтика». – К.: АрТек, 2015. – 380 с.).

Розвиток сучасного суспільства, пошук нової парадигми правового регулювання ставлят ... Читати далі »

Переглядів: 2658 | Додав: event | Дата: 17.03.2016 | Коментарі (0)

27 листопада 2015 р. у м. Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція»

Цей захід був проведений з ініціативи Міністерства юстиції України, Державної пенітенціарної служби України, Національної академії правових наук України, Інституту кримінально-виконавчої служби, Всеукраїнської асоціації кримінального права, Кримінологічної асоціації України, Асоціації психологів України, Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

Для дискусії організаторами було запропоновано наступні гостро актуальні проблеми:

Кримінально-виконавча політика та забезпечення прав людини;
Теоретичні проблеми кримінально-виконавчої політики як складової правової політики у сфері протидії злочинно ... Читати далі »

Переглядів: 2262 | Додав: event | Дата: 17.03.2016 | Коментарі (0)

XXXIII міжнародна історико-правова конференція «Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей)» відбулася 16–19 вересня 2015 року в с. Коблево Миколаївської області.

Цей науковий захід було організовано на традиційно високому рівні Міжнародною асоціацією істориків права, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, секцією історії держави і права Наукової ради НАН України по координації фундаментальних правових досліджень.
До обговорення організаційним комітетом конференції було запропоновано наступні проблеми:
• Велика  Хартія вольностей як правовий феномен;
• Філософсько-правове осмислення проблеми свободи волі  та відповідальності соціальних суб'єктів;
• Галузевий, міжгалузевий, полідисциплінарний і трансдисциплінарний наукові підходи до дослідження ... Читати далі »

Переглядів: 1618 | Додав: event | Дата: 17.03.2016 | Коментарі (0)

Дозвольте представити Вашій увазі фахове друковане видання юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – науковий журнал «Історико-правовий часопис». Він був заснований у травні 2012 р. та внесений до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень у галузі юридичних наук, наказом МОН України від 04 липня 2014 р. № 793.

У жовтні 2014 р. часопис отримав Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2409-4544), був включений до науково-метричних баз BASE Білефельдського університету (Німеччина), РИНЦ (Російська Федерація).

У березні 2015 р. наше видання внесено до міжнародної наукометричної бази < ... Читати далі »

Переглядів: 1775 | Додав: event | Дата: 07.04.2015 | Коментарі (0)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30



+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map