Головна » Статті » 2015 \ №2 (6) » РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У категорії матеріалів: 2
Показано матеріалів: 1-2

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

R. Sura

Polish Banking System after the  World War II

(Part I)

Cура Р. Польська банківська система після Другої світової війни (частина 1). Банківська модель і банківське право  Польщі були предметом глибоких змін після Другої світової війни і спрямовані на «ідеологізацію» у цих областях. За спостереженням автора усі позитивні тенденції, започатковані до 1939 р., були скасовані і процес пішов у негативний бік. Розпочався процес перейменування і націоналізації банків, передбачалась повна підпорядкованість державі і партійному апарату. Було створено нові банківські установи, наприклад, Національний банк Польщі, діяли і довоєні установи, зокрема, Банк господарства крайового. Принципове значення відігравало правове регулювання  Розділу Сьомого «Особливі права банків» Указу Національного банку Польщі від 15 січня 1945 р., що створювало цілком нові умови функціонування банківської системи у Польщі. З тієї пори Національний банк Польщі був звільнений від усіх державних і місцевих податків, а також від усіх державних мит. Усі банківські правочини був звільнені  від гербових зборів, банківські документи та витяги із них, завірені банком, мали  доказове значення як  офіційні документи.  З іншого боку, що особливо важливо, банківські документи, що підтверджували  зобов'язання,  були достатньою підставою для їх примусового виконання, оскільки мали таке ж значення і юридичну силу, як виконавчі листи. Місцеві суди визнавали і застосовували у своїй практиці банківські документи, що підтверджували зобов'язання, відповідно до положень Цивільного процессуального  кодексу.

Ключові слова: банківська система; банки; банківське право; Польща.

Cура Р. Польская банковская система после Второй мировой войны (часть 1). Банковская модель и банковское право Польши были предметом глубоких изменений после Второй мировой войны, направленых на «идеологизацию» в этих областях. По наблюдению автора все положительные тенденции, заложенные до 1939 г.., были отменены и процесс пошел в отрицательную сторону. Начался процесс переименования и национализации банков, предусматривалась полная подчиненность государству и партийному аппарату. Были созданы новые банковские учреждения, например, Национальный банк Польши, действовали и довоенные учреждения, в частности, Банк хозяйства краевого. Принципиальное значение имело правовое регулирование Раздела Седьмого «Особые права банков» Указа Национального банка Польши от 15 января 1945 г., которое создавало совершенно новые условия функционирования банковской системы в Польше. С той поры Национальный банк Польши был освобожден от всех государственных и местных налогов, а также от всех государственных пошлин. Все банковские сделки был освобождены от гербовых сборов, банковские документы и извлечения из них, заверенные банком, имели доказательственное значение как официальные документы. С другой стороны, что особенно важно, банковские документы, подтверждающие обязательства, были достаточным основанием для их принудительного исполнения, поскольку имели такое же значение и юридическую силу, как исполнительные письма. Местные суды признавали и применяли в своей практике банковские документы, подтверждающие обязательства, в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса.

Ключевые слова: банковская система; банки; банковское право; Польша.

 

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | Переглядів: 1045 | Додав: event | Дата: 22.12.2015 | Коментарі (0)

O. Chornous

The Uniform Rapid Suspension System (URSS):Comparative Analysis

 with ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)

Чорноус О. Єдина система швидкого реагування (URSS): порівняльний аналіз з Уніфікованою політикою вирішення спорів про доменні імена (UDRP) Інтернет корпорації з присвоєння імен та номерів ICANN. У цій статті проаналізовано характер та особливості Єдиної системи швидкого реагування (англ. Uniform Rapid Suspension System — URSS) Інтернет корпорації з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) в якості механізму захисту прав (англ. Rights protection mechanism - RPM) та альтернативи Уніфікованій політиці вирішення спорів про доменні імена (англ. Uniform Dispute Resolution Policy - UDRP) ICANN та судового розгляду справ щодо товарних знаків. Ефективність URSS оцінюється шляхом визначення його переваг та недоліків. Теоретичне уявлення про URS політику поєднується з практичними прикладами і порівнянням з UDRP.

Ключові слова: Єдина система швидкого реагування, Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів, Уніфікована політика вирішення спорів про доменні імена.

Черноус А. Унифицированная система быстрой приостановки (URSS): сравнительный анализ  с Унифицированной политикой по разрешению споров о доменных именах (UDRP) Корпорации Интернета по распределению имен и адресов (ICANN). В данной статье проанализировано характер и особенности Унифицированной системы быстрой приостановки (англ. Uniform Rapid Suspension System – URSS) Корпорации Интернета по распределению имен и адресов (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) в качестве механизма защиты прав (англ. Rights protection mechanism – RPM) и альтернативы Унифицированной политике по разрешению споров о доменных именах (англ. Uniform Dispute Resolution Policy – UDRP) ICANN и судебного разбирательства по поводу нарушений прав торговой марки. Эффективность URSS оценивается путем определения его достоинств и недостатков. Теоретические представления о политике URS сочетаются с практическими примерами и сравнением с UDRP.

Ключевые слова: Унифицированная система быстрой приостановки, Корпорация Интернета по распределению имен и адресов, Унифицированная политика по разрешению споров о доменных именах.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map